Pilot 'Welzijn op Recept' Hoogvliet gestart

In maart is Eigen Koers gestart met een pilot voor het project 'Welzijn op Recept'. In samenwerking met praktijkondersteuners van diverse huisartsenpraktijken zullen cliënten doorverwezen worden naar het welzijnsaanbod in Hoogvliet. 

Eigen Koers heeft twee welzijnscoaches aangesteld die bewoners gaan doorverwijzen naar passend welzijnsaanbod in de wijk. Het doel is het verminderen van psychosociale klachten bij 55+bewoners in Hoogvliet, waardoor in sommige gevallen doorverwijzing naar professions zoals het wijkteam en psychotherapeuten kan worden voorkomen. Dit project wordt ondersteund de huisartsen van Eijk, Huijsman, Niebuur en Wekker.

Wij zijn verheugd over het enthousiasme van de huisartsen en de praktijkondersteuners voor dit project. Dock-Eigen Koers hoopt met dit project de verbinding tussen huisartsenzorg en de welzijn te versterken

Pilot 'Welzijn op Recept' Hoogvliet gestart