Sociaal makelaars en vrijwilligers werken samen voor de wijk

De sociaal makelaars bij Eigen Koers Hoogvliet zorgen voor verbinding: tussen bewoners onderling, tussen partners en tussen vraag en aanbod op vlak van Zorg en Welzijn in de wijk. Zij jagen nieuwe initiatieven aan, stimuleren bewoners om zoveel mogelijk zelf op te lossen en bewaken dat de partners alleen dat doen wat nodig is.

Vrijwilligers zijn onmisbaar in ons werk. Met elkaar voor de wijk bereiken we een steeds grotere groep wijkbewoners. Helpt u ook mee? Als vrijwilliger krijgt u scholing en wordt u begeleid door een sociaal makelaar.

Sociaal makelaars en vrijwilligers werken samen voor de wijk