Vroegsignalering, veiligheid en preventie

Vroegsignalering Algemeen
Contactpersoon: Mirjam La Heij 06-29421838
Karen Veenstra 06-10561874
Barbara Scheijbeler 06-41631649
Bettine Nibte  06-46261793
Siwoh Djojomarto 06-14329110

Vroegsignalering bewoners van 75 jaar en ouder
Contactpersoon: Mirjam La Heij 06-29421838
Karen Veenstra 06-10561874
Barbara Scheijbeler 06-41631649
Bettine Nibte  06-46261793

Vroegsignalering VSV Jongeren
Contactpersoon: William Miero mbt VSV  06-23712291

Veilig  Jongerenwerk, ambulant m.b.t. overlastplekken, voortijdige schoolverlaters (VSV)
Contactpersoon: William Miero mbt VSV  06-23712291

Gezondheid en preventie Jeugdhulp aanbod preventieprogramma’s
Contactpersonen: Siwoh Djojomarto 06-14329110 en  William Miero mbt VSV  06-23712291

 

Activeren, collectiveren, talentontwikkeling en civil society

Maatschappelijke dienstverlening en collectieve ondersteuning collectief aanbod
Contactpersoon: Deanne Gozzi 06-41691949
Latife Yildiz 
Joyce Tak 06-24867996
Marijke Fontijn 06-52356755 betreft activiteiten Villa Vonk

Activering motiveren en activeren van mensen met prestatie-inzet naar vrijwilligerswerk
Contactpersoon: Latife Yildiz 
Nalini Hirasingh 06-41631669

Talentontwikkeling versterken van eigenwaarde en talenten
Contactpersoon: Siwoh Djojomarto 06-14329110
Marijke Fontijn 06-52356755 betreft activiteiten talentontwikkeling Villa Vonk

Civil Society bewonersinitiatieven en mantelzorgactiviteiten
Contactpersoon: Monica van Eijk 06-41691953
Yolanda Jacobsen 06-14304482